Wyniki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostarczenie dziewięciu monitorów dotykowych wraz z oprogramowaniem

2023-06-13

ZAMAWIAJĄCY :

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

w imieniu którego występuje Dyrektor Muzeum  p. Waldemar Hass
ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów
Tel. (76) 833-30-38, (76) 834-10-81,
Strona internetowa: www.muzeum.glogow.pl
e-mail: muzeum@muzeum.glogow.pl
NIP: 693-13-65-936, REGON: 000651000

 

ZAWIADAMIA

że w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest :

Dostarczenie dziewięciu monitorów dotykowych wraz z oprogramowaniem.

dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę :

Instytut Technologii Sp. z o.o.
Rumin. Działka nr 798/2
62-504 Rumin
NIP : 6652902401

Cena oferty: 39.593,00 zł netto

 

Informację zamieszczono na stronie internetowej Muzeum : www.muzeum.glogow.pl

 

Dyrektor Muzeum
Waldemar Hass

Zawiadomienie o wyborze oferty na przygotowanie projektu graficznego, składu i łamania oraz druk katalogu wraz z dostawą

2023-06-13

ZAMAWIAJĄCY :

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

w imieniu którego występuje Dyrektor Muzeum  p. Waldemar Hass
ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów
Tel. (76) 833-30-38, (76) 834-10-81,
Strona internetowa: www.muzeum.glogow.pl
e-mail: muzeum@muzeum.glogow.pl
NIP: 693-13-65-936, REGON: 000651000

 

ZAWIADAMIA

że w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest :

Przygotowanie projektu graficznego, składu i łamania oraz druk katalogu wraz z dostawą.

 dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę :

ABALON s.r.o.
Branicka 32
147 00 Praga 4, Czechy
Cena oferty: 47.700,00 zł brutto

 Informację zamieszczono na stronie internetowej Muzeum : www.muzeum.glogow.pl

 

Dyrektor Muzeum
Waldemar Hass

Zawiadomienie o wyborze oferty na przygotowanie projektu graficznego, wykonanie, zamontowanie i transport 13 gablot ekspozycyjnych ze zintegrowanym oświetleniem i zamkami, umieszczonych na pulpitach oraz 9 dodatkowych pulpitów

2023-06-13

ZAMAWIAJĄCY :

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

w imieniu którego występuje Dyrektor Muzeum  p. Waldemar Hass,
ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów
Tel. (76) 833-30-38, (76) 834-10-81,
Strona internetowa: www.muzeum.glogow.pl
e-mail: muzeum@muzeum.glogow.pl
NIP: 693-13-65-936, REGON: 000651000

 

ZAWIADAMIA

że w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest :

Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie, zamontowanie i transport 13 gablot ekspozycyjnych ze zintegrowanym oświetleniem i zamkami, umieszczonych na pulpitach oraz 9 dodatkowych pulpitów

 dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę :

Instytut Technologii Sp. z o.o.
Rumin. Działka nr 798/2
62-504 Rumin
NIP : 6652902401
Cena oferty: 67.341,46 zł netto

 

 

Informację zamieszczono na stronie internetowej Muzeum : www.muzeum.glogow.pl

 

Dyrektor Muzeum
Waldemar Hass

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Maj
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Maj
Liczba odwiedzin:5982