Działy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie składa się z następujących komórek organizacyjnych:

 1. Dział Administracyjny

Zadania działu:

 • nadzór nad pracownikami, wraz z: realizacją zadań z zakresu kadr i archiwum, sekretariatem, referatem zamówień publicznych, obsługą informatyczną ASI i nadzorem nad SZBI: RODO – IOD – KRI oraz obsługą prawną Muzeum,
 • administrowanie obiektami należącymi do Muzeum,
 • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem obiektów należących do Muzeum oraz znajdującymi się tam zbiorami,
 • nadzór nad bieżącą, prawidłową pracą wszystkich urządzeń technicznych znajdujących się w obiektach należących do Muzeum,
 • prowadzenie spraw związanych z Obroną Cywilną, Biurem Zarządzania Kryzysowego,
 • prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie przygotowywania i gromadzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanych zadań remontowych obiektów należących do Muzeum,
 • prowadzenie całokształtu spraw w zakresie ubezpieczeń majątkowych obiektów i wyposażenia,
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z ochroną środowiska,
 • prowadzenie zagadnień związanych z udzielaniem zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż. w zakładzie pracy.

 1. Dział Księgowości

Zadania działu:

 • całokształt polityki finansowej Muzeum.

 1. Dział Gospodarczy

Zadania działu:

 • całokształt zdarzeń gospodarczych w obiektach należących do Muzeum oraz nadzór,
 • realizacja zadań z zakresu: utrzymania czystości, porządku, estetyki na salach wystawienniczych i w pomieszczeniach muzeum oraz na terenie przylegającym, a także zaopatrzenia w materiały i sprzęt; utrzymania i eksploatacji pojazdów służbowych; współpracy przy organizacji przedsięwzięć muzealnych.

 1. Dział Historyczny

Dział obejmuje trzy pracownie:

 • Pracownia Historyczna,
 • Pracownia Regionalistyczna,
 • Biblioteka.

Zadania działu:

 • badania nad przeszłością Głogowa , Dolnego Śląska, ziemi śląskiej i historycznego obszaru Księstwa Głogowskiego oraz organizacja wystaw i opracowywanie publikacji,
 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów historycznych,
 • prowadzenie badań i edukacji regionalistycznej,
 • współpraca z organizacjami regionalnym z obszaru dawnego Księstwa Głogowskiego,
 • przygotowywanie wystaw i publikacji oraz promocja Muzeum i miasta,
 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów, książek, czasopism etc. oraz materiałów archiwalnych zgodnie z przepisami wewnętrznymi,
 • działania w zakresie upowszechniania zbiorów.

 1. Dział Organizacji Wystaw i Edukacji

Dział obejmuje dwie pracownie:

 • Pracownia Organizacji Wystaw,
 • Pracownia Edukacji Muzealnej i Promocji.

Zadania działu:

 • organizacja wystaw czasowych i wystaw stałych,
 • realizacja zadań związanych z działalnością wydawniczą muzeum,
 • przygotowywanie projektów graficznych, scenograficznych oraz wykonywanie zadań plastycznych,
 • prowadzenie działalności z zakresu edukacji muzealnej,
 • organizacja przedsięwzięć muzealnych, np. konkursów, konferencji, wykładów, spotkań okolicznościowych.

 1. Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów

Zadania działu:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z inwentaryzacją, nabywaniem zbiorów, ruchem muzealiów, dokumentacją zbiorów muzealnych i bibliotecznych.

 1. Pracownia Archeologicznych Badań Terenowych

Zadania:

 • prowadzenie i udział w archeologicznych badaniach powierzchniowych, ratunkowych i interwencyjnych,
 • gromadzenie, katalogowanie, opracowywanie naukowe i ewidencjonowanie zabytków archeologicznych.

 1. Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny (Oddział Muzeum)

Oddział obejmuje trzy pracownie:

 • Pracownia Archeologiczna,
 • Pracownia Numizmatyczna,
 • Pracownia Konserwatorska.

Zadania oddziału:

 • gromadzenie zbiorów archeologicznych i numizmatycznych, a także wykonywanie konserwacji ww. zbiorów,
 • sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad zbiorami i wystawami Muzeum,
 • wykonywanie ekspertyz konserwatorskich na rzecz innych podmiotów,
 • udział w badaniach archeologicznych,
 • przygotowywanie scenariuszy wystaw archeologicznych i numizmatycznych, opracowań i publikacji oraz udział w działaniach edukacyjnych muzeum.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Żmuda
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Lemańska
Liczba odwiedzin:8238

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-12-22 09:58:07Paulina LemańskaAktualizacja informacjiDziały
2021-03-25 14:30:28Maciej Iżyckiuaktualnie danych dotyczących osoby sporządzającej dokument i wprowadzającej do bipDziały