Jesteś tutaj: Start / Forma prawna

Forma prawna

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, to samorządowa instytucja kultury, której Organizatorem jest Gmina Miejska Głogów, muzeum to jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, pod nr 97. 

Obecny Statut Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie został przyjęty w 2019 r. – Uchwała nr VIII/75/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 kwietnia 2019 r. [Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Poz. 2873; 2019 r.].