Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż 13 gablot ekspozycyjnych i 9 pulpitów pod monitory

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 maja 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Zamawiający:

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

w imieniu którego występuje Dyrektor Muzeum  p. Waldemar Hass

  1. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów

Tel. (76) 833-30-38, (76) 834-10-81,

Strona internetowa: www.muzeum.glogow.pl

e-mail: muzeum@muzeum.glogow.pl

NIP: 693-13-65-936, REGON: 000651000

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu projektu graficznego, wykonaniu, zamontowaniu i transporcie 13 gablot ekspozycyjnych ze zintegrowanym oświetleniem i zamkami, umieszczonych na pulpitach oraz 9 dodatkowych pulpitów, na których będą montowane monitory dotykowe (24”). Usługa obejmuje dostawę i montaż na sali wystawowej w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie.

Pulpity pod gabloty i monitory mogą być wykonane z dowolnego, trwałego materiału. Mają posiadać wymiary: ok. 600 x 400 + od 80 do 100 mm wysokość klosza, przestrzeń ekspozycyjna min. 500 x 300 mm (Załącznik nr 1). Powierzchnia ekspozycyjna gabloty musi być wykonana z materiału umożliwiającego wbicie podpórek w postaci szpilek lub pinezek, których główki będą wykonane z tworzywa sztucznego lub innego materiału bezpiecznego dla zabytków (np. akryl). Średnica główek nie może być większa niż 2 mm – ilość 800 sztuk. Materiał do wyściełania powierzchni ekspozycyjnej gabloty ma być koloru czarnego, może to być welur. Dolna krawędź powierzchni ekspozycyjnej ma się znajdować na wysokości ok. 70 cm od podłogi, a górna krawędź ekspozycyjna ma się znajdować na wysokości ok. 90 cm. Klosz wykonany ze szkła bezpiecznego z certyfikowanymi zamkami patentowymi.

3. Termin realizacji zamówienia: wrzesień-listopad 2023 roku.

4. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z wykonawcą:

    TAK X    NIE  
5. Termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w postaci  elektronicznej  do dnia 17 maja 2023 roku do godziny 14:00.
6. Adres poczty elektronicznej, na który należy złożyć ofertę:
muzeum@muzeum.glogow.pl
7. Sposób przygotowania oferty:

  • ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej, w języku polskim,
  • oferta powinna być złożona z użyciem  formularza ofertowego, podpisana i wraz z załącznikami zeskanowana do formatu pdf  (jeżeli  pojemność  dokumentów jest większa niż 50Mb należy ją zarchiwizować do ZIP ).

 8. Warunki udziału w postępowaniu, jakie będą wymagane od wykonawcy*:

– gwarancja utrzymania ceny do 30 listopada 2023 roku,

– okres rękojmi równa się okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę,

– koszt zakupu ma uwzględniać koszty dostawy gablot i pulpitów oraz ich montaż w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie.

9. Kryteria oceny ofert:

Cena wykonania zamówienia - 70%

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenia w projektowaniu i wykonaniu podobnych przedmiotów zamówienia – 20%

Wydłużona gwarancja do 48 miesięcy – 10%.

10. Warunki płatności:

Rozliczenie za wykonane zadanie będzie dokonane na podstawie faktur VAT (rachunku) przelewem w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie sporządzonej faktury (rachunku), zgodnie z zapisami pkt. 8 niniejszego zapytania ofertowego.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Marzena Grochowska-Jasnos, numer telefonu:  (76) 834-10-81, (76) 835-30-38; adres poczty elektronicznej: marzena.grochowska-jasnos@muzeum.glogow.pl

12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy do oferty:

– wykonawca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie do wykonywania powierzonych mu usług, a także iż zakres jego działalności gospodarczej obejmuje świadczenie usług określonych w niniejszej umowie (Wykonawca złoży oświadczenie w formie pisemnej – skan),

– wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Wykonawca złoży oświadczenie w formie pisemnej – skan).

 13. Załączniki do zapytania ofertowego :

  • Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
  • Załącznik nr 2 – oświadczanie Wykonawcy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2023-05-04
Data publikacji:2023-05-04
Osoba sporządzająca dokument:Marzena Grochowska-Jasnos
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Iżycki
Liczba odwiedzin:987