Działy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Muzeum Archeologiczno-Historyczne:

1. Dział Administracyjny zadania:

- Nadzór nad pracownikami kadr i archiwum, sekretariatem, referatem zamówień publicznych i zaopatrzeniem, obsługą informatyczną i nadzór nad ASI, RODO, IDO oraz obsługą prawną Muzeum. Nadzoruje przestrzeganie przepisów bhp i p.poż w zakładzie pracy.

 

2. Dział Księgowości zadania:

- Całokształt polityki finansowej Muzeum

 

3. Dział Gospodarczy - zadania:

- Całokształt zdarzeń gospodarczych w Muzeum oraz nadzór nad czystością, porządkiem na salach wystawienniczych i pomieszczeniach muzeum oraz terenu przyległego

 

4. Biblioteka - zadania:

- Gromadzenie zbiorów książek zgodnie ze specjalizacją muzeum, a także prowadzi archiwum naukowe zgodnie z zasadami archiwum zakładowego. Podlega Kierownikowi administracyjnemu oraz w zakresie nadzoru i kontroli Głównemu Inwentaryzatorowi Zbiorów.

 

5.Dział Historyczny - zadania:

- Badania nad przeszłością oraz organizacja wystaw poświęconych miastu i Księstwu Głogowskiemu

 

6. Dział Organizacji Wystaw i Edukacji - zadania:

- Organizacja wystaw czasowych i wystaw stałych z różnych dziedzin wiedzy. Składa się z 2-ch pracowni:

1. Pracowni organizacji wystaw

2. Pracowni edukacyjnej

 

7. Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów - zadania:

- Całokształt spraw związanych z inwentaryzacją, nabywaniem zbiorów, prowadzeniem dokumentacji zbiorów muzealnych i bibliotecznych.

 

8. Dział Regionalistyczny - zadania:

- Prowadzenie edukacji regionalistycznej, współpraca z organizacjami regionalnym Księstwa Głogowskiego oraz promocja Muzeum i miasta w regionie. Składa się z 2-ch pracowni:

1. Pracownia Edukacji Regionalistycznej i Promocji

2. Pracownia Terenowych Badań Archeologicznych

 

9.Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny – Oddział Muzeum - zadania:

- Gromadzenie zbiorów archeologicznych i numizmatycznych, a także wykonywanie Konserwacji w/w zbiorów.

- Wykonywanie ekspertyz konserwatorskich na rzecz innych muzeów.

- Przygotowywanie scenariuszy wystaw archeologicznych i numizmatycznych, udział w działaniach edukacyjnych muzeum.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:Anna Jędruch
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Maj
Liczba odwiedzin:2130