Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kompleksowe świadczenie usługi ochrony fizycznej połączonej z monitoringiem lokalnego systemu alarmowego wraz z grupą interwencyjną obiektów należących do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

2015-11-10

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych) na:

Kompleksowe świadczenie usługi ochrony fizycznej połączonej z monitoringiem lokalnego systemu alarmowego wraz z grupą interwencyjną obiektów należących do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: do dnia 20.11.2015 r. do godziny 11.00, miejsce: Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie ul. Brama Brzostowska 1 67-200 Głogów - SEKRETARIAT pok. 215 (II piętro)

Informacja o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ - Kompleksowe świadczenie usług ochrony fizycznej poąłczonej z monitoringiem lokalnego systemu alarmowego wraz z grupą interwencyjną obiektów należących do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

2015-11-19

Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Głogowie z uwagi na pominięcie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy, dla postepowabnia p.n. "Kompleksowe świadczenie usług ochrony fizycznej poąłczonej z monitoringiem lokalnego systemu alarmowego wraz z grupą interwencyjną obiektów należących do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie" , zapisów art. 142 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postanawia zmienić treść SIWZ oraz oraz wydłużyc termin składania ofert.

Nowy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: do dnia 26.11.2015 r. do godziny 11.00, miejsce: Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie ul. Brama Brzostowska 1 67-200 Głogów - SEKRETARIAT pok. 215 (II piętro)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Maj
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Maj
Liczba odwiedzin:5297