Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zatrudni BIBLIOTEKARZA

14 grudnia 2018

Opis stanowiska:
- prowadzenie muzealnej biblioteki,
- wyszukiwanie i zakup publikacji zgodnych z profilem instytucji,
- opracowanie księgozbioru i prowadzenie ksiąg inwentarzowych
- organizowanie i prowadzenie lekcji muzealnych,
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla uczestników projektów edukacyjnych,
- oprowadzanie po stałej ekspozycji i wystawach czasowych.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe,
- umiejętność organizacji i koordynacji pracy na oferowanym stanowisku,
- kreatywność w dziedzinie działań edukacyjnych,
- wysoka kultura osobista.

Mile widziane:
- studia podyplomowe lub kurs w zakresie bibliotekoznawstwa,
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
- zainteresowania archeologią i historią,
- doświadczenie w pracy (w tym wolontariat, praktyki, staże etc.) w instytucjach kultury

Oferujemy:
- ciekawą i rozwijającą pracę,
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- pakiet świadczeń socjalnych.

I etap - CV i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres
malgorzata.zmuda@muzeum.glogow.pl w terminie do 20 stycznia 2019 r. Prosimy o napisanie w tytule maila REKRUTACJA BIBLIOTEKARZ.

II etap - Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 21 stycznia 2019r.

Prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Oświadczam, że wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji prowadzonej przez Muzeum w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów na stanowisko bibliotekarza zgodnie z obowiązującymi w muzeum przepisami. Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte z bazy danych Muzeum i  nie będą dłużej przetwarzane.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art.24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1),  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami), a także Ustawy z 24.05.2018r. , poz.1000 z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
1. administratorem danych osobowych jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie;
2. dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na
stanowisko bibliotekarza;
3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późniejszymi zmianami);
5. administrator danych zabezpieczy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2018-12-14
Data publikacji:2018-12-14
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Żmuda
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Iżycki
Liczba odwiedzin:1314