Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie KONKURSU

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów 
ogłasza postępowanie w trybie przetargu publicznego na zadanie pod nazwą:

BUDOWA POMNIKA JÓZEFA WYBICKIEGO W GŁOGOWIE

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: do dnia 30.07.2018r.
do godziny 12.00, miejsce: Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie
ul. Brama Brzostowska 1 67-200 Głogów 
- SEKRETARIAT pok. 215 (II piętro)

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem
http://bzp.uzp.gov.pl/ZP404/Preview/a5a2ef89-383d-4df6-b66e-ee409c0b6563

20 lipca 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o postępowaniu w trybie KONKURSU

Polityka prywatności - RODO

20 lipca 2018
Czytaj więcej o: Polityka prywatności - RODO

Plan zamówień publicznych na rok 2018 korekta 1

12 lipca 2018
Czytaj więcej o: Plan zamówień publicznych na rok 2018 korekta 1