Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Dostawa oleju opałowego lekkiego w latach 2016-2018 do siedziby Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie (Zamek Książąt Głogowskich)- WYNIKI

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie informuje, że został roztrzygniety przetarg na dostawę oleju opałowego w latach 2016-2018 do siedziby Muzeum - Zamek Książąt Głogowskich.

23 listopada 2015
Czytaj więcej o: Dostawa oleju opałowego lekkiego w latach 2016-2018 do siedziby Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie (Zamek Książąt Głogowskich)- WYNIKI

Informacja o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ - Kompleksowe świadczenie usług ochrony fizycznej poąłczonej z monitoringiem lokalnego systemu alarmowego wraz z grupą interwencyjną obiektów należących do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Głogowie z uwagi na pominięcie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy, dla postepowabnia p.n. "Kompleksowe świadczenie usług ochrony fizycznej poąłczonej z monitoringiem lokalnego systemu alarmowego wraz z grupą interwencyjną obiektów należących do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie" , zapisów art. 142 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postanawia zmienić treść SIWZ oraz oraz wydłużyc termin składania ofert.

Nowy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: do dnia 26.11.2015 r. do godziny 11.00, miejsce: Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie ul. Brama Brzostowska 1 67-200 Głogów - SEKRETARIAT pok. 215 (II piętro)

19 listopada 2015
Czytaj więcej o: Informacja o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ - Kompleksowe świadczenie usług ochrony fizycznej poąłczonej z monitoringiem lokalnego systemu alarmowego wraz z grupą interwencyjną obiektów należących do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

Kompleksowe świadczenie usługi ochrony fizycznej połączonej z monitoringiem lokalnego systemu alarmowego wraz z grupą interwencyjną obiektów należących do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych) na:

Kompleksowe świadczenie usługi ochrony fizycznej połączonej z monitoringiem lokalnego systemu alarmowego wraz z grupą interwencyjną obiektów należących do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: do dnia 20.11.2015 r. do godziny 11.00, miejsce: Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie ul. Brama Brzostowska 1 67-200 Głogów - SEKRETARIAT pok. 215 (II piętro)

10 listopada 2015
Czytaj więcej o: Kompleksowe świadczenie usługi ochrony fizycznej połączonej z monitoringiem lokalnego systemu alarmowego wraz z grupą interwencyjną obiektów należących do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie