Dostawa oleju opałowego lekkiego w latach 2019-2021 do siedziby Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie (Zamek Książąt Głogowskich)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2018

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów
ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
(art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych) na zadanie pod nazwą:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w latach 2019-2021 do siedziby
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie 
(Zamek Książąt Głogowskich)


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 
do dnia 08.01.2018 r. do godziny 10.00, miejsce:  
Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie ul. Brama Brzostowska 1 67-200 Głogów 
- SEKRETARIAT pok. 215 (II piętro)

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=296046b6-b354-4625-b2b0-1a5f6a737ca8

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2018-12-20
Data publikacji:2018-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Remigiusz Smolin
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Adamczak
Liczba odwiedzin:1483