Kompleksowe świadczenie usługi ochrony fizycznej połączonej z monitoringiem lokalnego systemu alarmowego wraz z grupą interwencyjną obiektów należących do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 grudnia 2018

 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów ogłasza postępowania z zakresu usług społecznych prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm)
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych 750.000 euro

na zadanie pod nazwą:

Kompleksowe świadczenie usługi ochrony fizycznej połączonej z monitoringiem lokalnego systemu alarmowego wraz z grupą interwencyjną obiektów należących do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: do dnia 18.12.2018 r. do godziny 10.00, miejsce:  
Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie ul. Brama Brzostowska 1 67-200 Głogów 
- SEKRETARIAT pok. 215 (II piętro)

 

OGŁOSZENIE
o zamówienie publiczne
z zakresu usług społecznych prowadzonego
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.)

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych 750.000 euro

http://www.bip.muzeum.glogow.pl/container/OGLOSZENIE%20-%20Muzeum%20-%20Ochrona.pdf?noc=1544434860

 

 Zapytania i odpowiedzi

http://www.bip.muzeum.glogow.pl/container/Pytania-i-odpowiedzi-1.pdf?noc=1544777548

 

Sprostowanie ogłoszenia i SIWZ

http://www.bip.muzeum.glogow.pl/container/Sprostowanie%20ogloszenia%20i%20SIWZ.pdf?noc=1545034878

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8e266703-5d9a-4954-b58d-ca370ed89fdc

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Krzysztof Adamczak
Data utworzenia:2018-12-10
Data publikacji:2018-12-10
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Adamczak
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Adamczak
Liczba odwiedzin:1449